1
2
3

نهم دی 88، حادثه کوچکی نیست بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای اول انقلاب است و باید تلاش شود در «سالگرد این حماسه»،...

باحضورحجت الاسلام سید عبدالله جعفری سرمربی صالحین و برادر حسین مشهدی مسئول تعلیم و ترببت سازمان بسیج کارگری استان البرز و با شرکت سرگروه های حلقه...

باحضورمدیر؛ سرمربی صالحین و مسئول تعلیم و ترببت سازمان بسیج کارگری استان البرز و با شرکت سرگروه های حلقه های صالحین حوزه بسیج کارگری شهید...