1
2
3
از عید تا عید
با همت کارفرمایان وکارگران عزیز در استان البرز کمک های مومنانه جمع آوری ودر بین نیازمندان توضیع گردید
همایش استانی فرماندهان و اعضاءشورای حوزه هاو پایگاه ها ی بسیج استان البز خرداد ماه 1400
حضور فرماندهان و اعضاء شورای حوزه ها وپایگاه ها ی بسیج کارگری وکارخانجات در اردوگاه شهید رجاییعرض خیر مقدم توسط مسئول سازمان بسیج کارگری وکارخانجات...
جناب عباسی نماینده محترم مردم کرج در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه مسئولین باید دین خود را به آرمان و خون شهدا با خدمت شایسته و کامل به مردم ادا...
جلسه معرفی شهید شاخص در هفته کار وکارگر با حضور مسئولین استانی اداره کار و فرماندهان محترم حوزه ها
سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) تسلیت باد.1400
سال 1400 سال تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها