1
2
3

به نظر شما مهمترین مشکل رکود در استان چیست و چطور می توان مشکل رکود و بیکاری را کم نمود ؟

مشکل رکود، مشکل استان البرز نیست...

نهم دی 88، حادثه کوچکی نیست بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای اول انقلاب است و باید تلاش شود در «سالگرد این حماسه»،...

باحضورحجت الاسلام سید عبدالله جعفری سرمربی صالحین و برادر حسین مشهدی مسئول تعلیم و ترببت سازمان بسیج کارگری استان البرز و با شرکت سرگروه های حلقه...