1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان البرز:مهندس فلاح نژاد مدیر کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز روز پنجشنبه 24 بهمن ماه...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان البرز :سرهنگ طیران مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات ، به مناسبت دهه فجر 98 روز دوشنبه...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه استان البرز:به همت مسئولین و کارگران بسیجی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ، یک دوره مسابقات...
کارگران تراورس بتن در راهپیمایی 22بهمن98