1
2
3
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان البرز؛در ابتدای این مراسم اسماعیل خلیلی مدیرکل سابق اداره کل ضمن تقدیر از همکاران وروسا...
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری استان البرز به نقل از روابط عمومی اداره کار :درابتدای این جلسه مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز ضمن تبریک...
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری و کارخانجات استان البرز: در ششمین دوره بازی های جهانی کارگران که در کشور اسپانیا برگزار شد، سه تن از ورزشکاران کارگر...