اخبار

همایش استانی فرماندهان و اعضاءشورای حوزه هاو پایگاه ها ی بسیج استان البز خرداد ماه 1400

همایش استانی فرماندهان و اعضاءشورای حوزه هاو پایگاه ها ی بسیج استان البز خرداد ماه 1400

همایش استانی فرماندهان و اعضاءشورای حوزه هاو پایگاه ها ی بسیج استان البز خرداد ماه 1400 وهمنین برگذاری جلسه بصیرت افزایی با حضور حاج آقا مظلوم
حضور فرماندهان و اعضاء شورای حوزه ها وپایگاه ها ی بسیج کارگری وکارخانجات در اردوگاه شهید رجاییعرض خیر مقدم توسط مسئول سازمان بسیج کارگری وکارخانجات استان البرز و نیز تاکید بر حضور پر شور در انتخابات حساس ریاست جمهوری 1400در این همایش حضرت حجت السلام حاج آقا مظلوم معاونت محترم بسیج مساجد ومحلات بیانیه های مقام معظم رهبری را تشریح ونیز یادآور شدند که در این برهه از زمان پشتیبان ولی فقیه بودن و استوار بودن در مسیر امام ورهبری وانقلاب از شاخصه های بصیر بودن افراد می باشد.برگذاری کلاس ها وطرح های شید برونسی وکریمی توس اساتید از مرکز نیز از دیگر برنامه های این همایش بود.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید