اخبار

جانشین بسیج کارگری کشور در کرج:

برگزاری رزمایش بسیج کارگری در استان البرز

جانشین بسیج کارگری کشور در کرج گفت: 45 هزار کارگر در سطح کشور پیشگام انجام کار داوطلبانه بدون مزد در قالب شیفت ایثار شدند تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد.
جانشین بسیج کارگری کشور در حاشیه رزمایش خدمت رسانی بدون دستمزد "شیفت ایثار" که با حضور دو هزار کارگر بسیجی البرز در 30 شرکت استان همزمان با سراسر کشور برگزار شد با اشاره به اینکه وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور را شاخص های اقتصادی بیان می کند در جمع خبرنگاران گفت: چگونه می شود در کشوری رشد صادرات داشته باشیم اما در مقابل شاهد قاچاق و نوسانات اقتصادی باشیم.جامعه کارگری بیشترین آسیب ها را از نوسانات‌اقتصادی متحمل شدسبحان علی نژاد با حضور در شرکت نفت پارس استان البرز افزود: دشمن جو رسانه ای سنگینی علیه کشور ایجاد کرده و مردم را به سمتی می برند که از فردای خود خوشحال نباشند و رشد فزاینده تقاضا در کشور شکل گیرد لذا در این جنگ روانی عده ای با خرید دلار، سکه و... صرفا به خود فکر می کنند و اخیرا نیز کالاهای اساسی را انبار کردند.وی اظهار داشت: طرح شیفت ایثار به دنبال این نیست که بگوید چقدر از خدمت رایگان کارگران پول جمع شد بلکه می خواهد این مسئله را نشان دهد که کارگران به سرمایه داران می آموزند در شرایط سخت باید دست یکدیگر را گرفت نه اینکه 30 هزار سکه خرید.علی نژاد با تاکید بر اینکه 45 هزار کارگر در سطح کشور پیشگام انجام کار داوطلبانه در قالب شیفت ایثار شده اند تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد تصریح کرد: بخشی از هدف ما را فرهنگ سازی تشکیل میدهد لذا باید رابطه کارگر و کارفرما حسنه باشد.وی گفت: وظیفه ذاتی بسیج کارگری این است که در کارخانه جات پیشگام جهاد اقتصادی باشد و این مهم با تعامل کارگر، کارفرما و دولت محقق می شود لذا باید هسته ای در دل جامعه کارگری باشد تا اراده کند دیگران را با خود همراه کند.علی نژاد افزود: بسیج بهترین هسته ای است که انسجام یافته و می تواند تفکر جهاد اقتصادی را در جامعه کارگری ترویج دهد و آفات حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری را به حداقل می رساند.وی اظهار داشت: اغلب کارخانه جات عایدات یک روز بدون دستمزد خود را به مناطق محروم هدیه کردند اگر چه طی 6 سال اخیر بیشترین درگیری های اقتصادی را جامعه کارگری داشته اند درحالیکه دیگر اقشار آسیب کمتری دیدند.علی نژاد با اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی بیشترین آسیب ها را در زمینه نوسانات اقتصادی متحمل شد تصریح کرد: امروز ماموریت های بیرونی کارگران به شدت کاهش یافته و فعالیت های بسیجی و جهادی خود را در کارخانه جات انجام می دهند.وی با تاکید بر اینکه سال 90 قریب به 69 هزار بسیجی در کشور داشتیم اما امروز از مرز 400 هزار بسیجی عبور کرده ایم زیرا به این نتیجه رسیدیم که هر که در تولید موثرتر باشد بسیجی تر است گفت: تولیدات ایرانی کارخانه جات نیز باید قابل دفاع باشد چرا که با توجه به تحریم ها باید از فرصت استفاده کرد و تولیداتی با کیفیت عرضه کرد.علی نژاد به نقش مستقیم بسیج در مبارزه با احتکار اشاره کرد و افزود: باید ذائقه مردم را از کالای خارجی به کالای ایرانی تغییر داد، اگر چه تحریم عادلانه نیست اما باید برای فرصت بدست آمده ناشی از آن برنامه ریزی کنیم.جانشین بسیج کارگری کشور در خاتمه با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد مشکلات کارخانه جات کشورداخلی، بین بخشی، سود بانکی و .... است و بر خلاف باور عموم به آمریکا ارتباطی ندارد خاطرنشان داشت: باید هم افزایی کرده و از طرق استانداری ها جلوی تعطیلی کارخانه ها را گرفت و در نهایت شفاف سازی را از مسئولین مطالبه کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید