اخبار

آموزش مقدماتی مربیان تربیتی صالحین

برگزاری دوره آموزش مقدماتی مربیان

برگزاری دوره آموزش مقدماتی مربیان در استان البرز در ارودگاه شهید رجایی محمد شهر برگزار شد

 

برگزاری دوره آموزش مقدماتی مربیان

دوره آموزش مقدماتی مربیان تربیتی صالحین سازمان بسیج کارگری استان البرز به مدت دو روز پنج شنبه 26/9/94وجمعه 27/9/94 در اردوگاه شهید رجایی محمد شهر با شرکت 6نفر از مربیان حوزه بسیج کارگری برگزار شد.

این دوره که  بطور شبانه  روزی  برگزار   گردید  .مسئول  تعلیم وتربیت  سپاه امام  حسن  مجتبی (ع)استان البرز،مسئول تعلیم وتربیت سازمان بسیج کارگری استان البرزوجمعی از مربیان اقشار مختلف واز جمله مربیان بسیج کارگری حضور داشتند.

اضافه کردن دیدگاه جدید