اخبار ویژه

همایش استانی فرماندهان و اعضاءشورای حوزه هاو پایگاه ها ی بسیج استان البز خرداد ماه 1400

کد خبر : 16901
سه شنبه 25 خرداد 1400 - 10:50
حضور اساتید محترم و فرماندهان عزیز

ارسال توسط : بسیج کارگری اس…
بازدید
دیدگاه