اخبار ویژه

شهدای شاخص

29
بهمن
مرور زندگی نامه شهید بزرگوار سردار محمدکلاته ، زوایای جدیدی را بروی ما گشود و نشان دادکه گونه با تلاش و جهاد به نمایندگی مجلس رسید. امروز بسیج وظیفه مهمی دارد در قبال کارگران و نیازهای اجتماعی و اقتصادی انان دارد. تا درپیچ وخم مشکلات ، این قشر عزیز و زحمت کش نا امید نشوند.