اخبار ویژه

با موضوع پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر در محیط های کار وتولید : کارگاه آموزشی طرح ملی کاج جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای واحدهای تولیدی استان البرز برگزار شد

کد خبر : 15377
چهارشنبه 4 تیر 1399 - 13:59

مرضیه فهمیده رئیس امور اجتماعی این اداره کل در خصوص کارگاه آموزشی مذکور اظهار داشت: این کارگاه آموزشی در راستای طرح ملی پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید (طرح کاج) وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی با حضور مدرسان استانی درحوزه مدیریت اجتماعی ونیز پلیس مبارزه با مواد مخدراستان برای کارشناسان بهداشت حرفه ای یا بهبان ها بعنوان مسئولین خانه های بهداشت کارگری واحدهای 50 تا 500 نفر کارگر برگزار می شود. فهمیده افزود: همچنین در این کارگاه آموزشی حدود 20 نفر از بهبان های (کارشناسان بهداشت حرفه ای) واحدهای تولیدی و کارخانجات استان شرکت کردند. در ادامه این کارگاه آموزشی وظایف و فعالیتهای بهبان ها در واحدهای تولیدی با نمایش فیلم وجزوات آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی برای شرکت کنندگان از سوی رئیس امور اجتماعی اداره کل تشریح و سرفصل آموزشی در خصوص شناخت انواع مواد مخدر ، شیوع شناسی ،روشهای پیشگیری و درمان اعتیاد بویژه مواد مخدر صنعتی از سوی مدرس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز ارائه گردید.
ارسال توسط : alborz110
بازدید
دیدگاه