اخبار ویژه
Submitted by alborz110 on س, 11/29/1398 - 09:36
مرور زندگی نامه شهید بزرگوار سردار محمدکلاته ، زوایای جدیدی را بروی ما گشود و نشان دادکه گونه با تلاش و جهاد به نمایندگی مجلس رسید. امروز بسیج وظیفه مهمی دارد در قبال کارگران و نیازهای اجتماعی و اقتصادی انان دارد. تا درپیچ وخم مشکلات ، این قشر عزیز و زحمت کش نا امید نشوند.
تصویر
معرفی شهید شاخص کارگری 1400