اخبار ویژه

هفته کارگر

کد خبر : 16878
یکشنبه 23 خرداد 1400 - 09:34
جلسه معرفی شهید شاخص در هفته کار وکارگر با حضور مسئولین استانی اداره کار و فرماندهان محترم حوزه ها

هفته کارو کارگر وبرگذاری جلسات واجرای برنامه ها

هفته کارو کارگر وبرگذاری جلسات واجرای برنامه ها
ارسال توسط : بسیج کارگری اس…
بازدید
دیدگاه