گزارش/گفتگو

کمک های مومنانه مرحله 14 هفته ولایت

با همت کارگران وکارفرمایان عزیز استان البرز در هفته ولایت کمک های مومنانه در بین نیازمندان توضیع گردید

اضافه کردن دیدگاه جدید