آلبوم عکس

هفته کارگر

جلسه معرفی شهید شاخص در هفته کار وکارگر با حضور مسئولین استانی اداره کار و فرماندهان محترم حوزه ها
تهیه بنر شهید شاخص برای هفته کارگری
تشکیل جلسه برای هفته کارگری
تشکیل جلسه برای هفته کارگری
حضور در نیروگاه منتظر قائم در هفته کارگر
تجلیل از کارگران زحمت کش در نیروگاه
تشکیل جلسه برای هفته کارگری
حضور در نیروگاه منتظر قائم در هفته کارگر
حضور در نیروگاه منتظر قائم در هفته کارگر
حضور در نیروگاه منتظر قائم در هفته کارگر
حضور در نیروگاه منتظر قائم در هفته کارگر
حضور درگلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس در هفته کارگر
حضور درگلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس در هفته کارگر
حضور درگلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس در هفته کارگر
حضور درگلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس در هفته کارگر
هفته کارو کارگر وبرگذاری جلسات واجرای برنامه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید