آلبوم عکس

جهادگران تولید و صنعت

امام خمینی (رحمت الله علیه): حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است.

اضافه کردن دیدگاه جدید