آلبوم عکس

جلسه مشترک نیروی انسانی وآموزش

جلسه مشترک مسئولین نیروی انسانی وآموزش (تعلیم وتربیت) حوزهای بسیج کارگری ؛امروز 95/7/25 در سازمان بسیج کارگری سپاه امام حسن مجتبی (ع)استان البرز باحضور مسئول سازمان ومسئولین آموزش ونیروی انسانی برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید