آلبوم عکس

جلسه مشترک مسئولین آموزش ؛سرمربی؛مربیان ؛وحلقه سرگروها

در تاریخ 95/8/11جلسه مشترک مسئولین آموزش ؛سرمربی ؛مربیان وحلقه سرگروهای صالحین باحضور مسئول سازمان بسیج کارگری استان البرز وحاج آقا جعفری سرمربی ؛برادر حسین مشهدی مسئول تربیت و آموزش سازمان در حوزه بسیج کارگری شهید منتظر قائم ازناحیه امام رضا (ع) فردیس برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید