اخبار

پایگاه کارگری

افتتاح پایگاه شهید ایوبی

 

در تاریخ 94/9/9 در حوزه  بسیج کارگری محرم از سپاه ناحیه نظرآباد، پایگاه کارگری شهید ایوبی با حضورمهندس عبذالهی  مسئول سازمان بسیج کارگری استان

البرز ،مهندس توحیدی مدیر شهرک صنعتی وبرادر محمد کشتکار نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز،فرمانده حوزه وچند تن ازکارگران بسیجی  شهرک  افتتاح گردید.

به فرمانده پایگاه حکم مسئولیت اعطا گرید.

اضافه کردن دیدگاه جدید