اخبار

بیست و نهمین جشنواره تجلیل از کارگران

هفته کار و کارگر

برگزاری همایش تجلیل و تقدیر از کارگران در هفته کار و کارگر
بیست و نهمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه استان البرز در استان البرز با حضور مسئولین در سالن میلاد کرج برگزار شد

اضافه کردن دیدگاه جدید