اخبار

غبارروبی وگل باران مزار شهدا

غبار روبی وگلباران مزار شهدای کارگر ی شرکت فخر ایران واقع در پنج کیلو متری شهرستان نظر آباد به همت حوزه بسیج کارگری محرم از سپاه ناحیه نظر آباد استان البرز

 

 غبار روبی وگلباران مزار شهدای کارگر شرکت فخر ایران واقع در هشت کیلو متری شهرستان نظر آباد به همت حوزه بسیج کارگری محرم از سپاه  ناحیه نظر آباد استان البرز94/9/5

یاد شهدا نه مکان می خواهد نه زمان

غروب روزهای پنجشنبه برای همه روزیست که به یاد  اسیران  خاک به مزار شهر راهی می شوند تا یادی از کسانی کنند که اند ک زمانی یا سالهاست ازمیان ما رفتند.

اماتصویری که از شهید بر دیوار شهر نقش بسته ،همیشه ایثار و  شهادت بسیجیان و همه شهدا رابه یاد مان می آورد.      

اضافه کردن دیدگاه جدید