اخبار

محاصره بخشنامه ها

تولید‌کننده ها در محاصره کوهی از بخشنامه ها قرار گرفته اند

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان البرز گفت: تولید‌کننده های ما در محاصره کوهی از بخشنامه ها قرار گرفته اند و کارهایش به تعویق می افتد.
روابط عمومی خبرگزاری سازمان بسیج کارگری استان البرز به نقل از جهانگیر شاهمرادی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان البرز: در رابطه با راهکارهای عملی شدن «رونق تولید» در سال جاری تولید‌کننده های ما در محاصره کوهی از بخشنامه ها قرار گرفته اند و کارهایش به تعویق می افتد؛ هر چند رویکرد ما قانون مداری است اما می توان ضمن احترام به قانون، سرعت ارائه خدمت به تولیدکننده را افزایش داد.رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان البرز افزود: برخی ادارات علیرغم مطرح شدن موارد و پرونده های تولید کننده ها در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، دوباره تولیدکننده را به دفتر خود فراخوانده و پرونده را یکبار دیگر بررسی می‌کنند و حمایت های دولت از تولید کننده را به تعویق می‌اندازند که لازم است ادارات قبل از برگزاری جلسه ستاد تسهیل، پرونده را ملاحظه کرده و پس از تصویب در ستاد تسهیل، تابع تصمیم جمع باشند.شاهمرادی ادامه داد: بانک‌های تهران با این بهانه که شورای هماهنگی بانک‌های استان البرز اختیاری ندارد پذیرای مصوبات جلسه استانی کارگروه تسهیل نیستند که لازم است در جلسات ستاد تسهیل استان البرز نماینده تام الاختیار بانک های تهران حضور داشته باشند.وی یادآور شد: حفظ، احیا و رونق تولید، مسولیت پذیری همه دستگاه‌ها را می طلبد و شرایط خاص کشور، مدیرانی می خواهد که برای حفظ تولید، جهادی عمل کنند.

اضافه کردن دیدگاه جدید