اخبار

افتتاح پایگاه کارگری

افتتاح پایگاه در حوزه بسیج کارگری نظرآباد

 

در تاریخ 94/9/9 در حوزه  بسیج کارگری محرم از ناحیه نظر آباد، پایگاه کارگری شهید کیا حیرتی با حضورمهندس عبذالهی  مسئول سازمان بسیج کارگری استان البرزوجانشین  سپاه ناحیه ، فرمانده حوزه وچند تن از اعضای شورای قشروبسیجیان در کانون  بازنشستگان  تامین اجتمایی که  اعضای بسیجی  آن از کارگران بازنشسته  و پیشکسوت  شرکتها صنعتی این منطقه می باشند افتتاح گردید. در پایان مراسم حکم مسئولیت به فرمانده پایگاه اعطا گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید