25 خرداد 1395 - 11:18
 اقدام وعمل وتحقق اقتصاد مقاومتي با نگرش برتوليدات داخلي طي سال هاي اخير رهبر فرزانه و دورانديش انقلاب اسلامي با آگاهي كامل از تمركز دشمن بر مقوله اقتصادي و حتي طراحي سناريوي جنگ اقتصادي عليه ملت و...
03 آذر 1394 - 10:04
حکایت    کشف اشتباهی در قرآن توسط دانشمندان    وقتی مورچه ای لشکر حضرت سلیمان را میبیند به سایر مورچه ها میگوید : پناه بگیرید تا لشکر سلیمان شما را خرد نکنند (لایحطمنکم))) در حالی که:این کلمه در زبان...
26 آبان 1394 - 12:19
آری از پشت کوه آمدهام،چه می دانستم این طرف کوه برای ثروتمند شدن ،حرام خوردبرای عشق،خیانت کردبرای خوب دیده شدن باید دیگری را بد نشان دادبرای به عرش رسیدن باید دیگری را به فرش کشاندوقتی با تمام...