15 دى 1398 - 03:32
سردار سپهبد قاسم سلیمانی
تشکلهای کارگری استان البرز
بیانیه تشکلهای جامعه اسلامی کار، خانه کارگر، شورای اسلامی کار، کانون بازنشستگان کارگری، بسیج کارگران و کارخانجات استان البرز در محکومیت جنایت آمریکا در شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس
11 تير 1398 - 01:58
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور :
مسؤول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور گفت: امروز بسیج کارگری کشور تلاش می کند از تعطیلی کارخانجات و بروز مشکلات جلوگیری کند.