15 تير 1399 - 10:14
رییس سازمان بسیج کارگران استان البرز اعلام کرد: با قرارگرفتن دوباره البرز در وضعیت قرمز کرونا، طرح تشدید پایش سلامت کارگران در واحدهای تولیدی و کارخانه های این استان آغاز شد.
15 تير 1399 - 10:09
ییس سازمان بسیج کارگری استان البرز گفت که به منظور تحقق شعار سال، گروه های جهادی با نام «کارآمدان» در واحدهای تولیدی و کارخانه های البرز فعال شده است.
15 دى 1398 - 03:32
سردار سپهبد قاسم سلیمانی
تشکلهای کارگری استان البرز
بیانیه تشکلهای جامعه اسلامی کار، خانه کارگر، شورای اسلامی کار، کانون بازنشستگان کارگری، بسیج کارگران و کارخانجات استان البرز در محکومیت جنایت آمریکا در شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس
11 تير 1398 - 01:58
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور :
مسؤول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور گفت: امروز بسیج کارگری کشور تلاش می کند از تعطیلی کارخانجات و بروز مشکلات جلوگیری کند.