11 تير 1398 - 01:58
رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور :
مسؤول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور گفت: امروز بسیج کارگری کشور تلاش می کند از تعطیلی کارخانجات و بروز مشکلات جلوگیری کند.