22 شهريور 1397 - 09:34
جانشین بسیج کارگری کشور در کرج:
جانشین بسیج کارگری کشور در کرج گفت: 45 هزار کارگر در سطح کشور پیشگام انجام کار داوطلبانه بدون مزد در قالب شیفت ایثار شدند تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد.
22 شهريور 1397 - 09:25
برگزاری رزمایش بسیج کارگری در استان البرز
شیفت ایثار در نفت پارس برگزار شد
جلوه های ایثار و از خودگذشتگی امروز در صنایع سراسر کشور برای تمام اقشار جامعه ایران به نمایش گذاشته شد.
19 ارديبهشت 1397 - 11:36
هفته بسیج کارگری
دیدار جمعی از کارگران استان البرز با نماینده محترم ولی فقیه استان
دیدارهای بسیجان استان البرز در هفته کارگر
05 اسفند 1396 - 08:32
کنگره ملی 14000 شهید بسیج کارگری
20 آذر 1395 - 11:46
با حضور مدیر سازمان بسیج کارگری استان البرز
20 آذر 1395 - 11:31
در نیروگاه شهید منتظرقائم فردیس
25 مرداد 1395 - 08:48
سازمان بسیج کارگری استان البرز با کوهپیمایی وشرکت کارگران بسیجی در مراسم شهدا یکی از برنامه های سال 95(جلسه اخوت کارگری) را اجرا نمود.
22 تير 1395 - 09:40
روز قدس
همزمان با مردم شهید پرور وغیور ایران کارگران بسیجی پایگاه شهید ترکاشوند از حوزه کارگری شهیدان اسحاقی (سپاه ناحیه امام هادی (ع)استان البرزنیز دراین صحنه بزرگ وباشکوه حضورداشتند
12 تير 1395 - 11:21
بنیانگذار انقلاب اسلامی:فلسطین پاره تن اسلام است

صفحات