جلسه فرماندهان حوزه های بسیج کارگری استان البرز

درآستانه هفته گرامیداشت بسیج جلسه ماهیانه فرماندهان حوزه های بسیج کارگری استان البرز در روز یکشنبه مورخ 94/8/24 در شرکت تولید برق نیروگاه شهید منتظرقائم واقع در فردیس کرج برگزار شد.پس از قرائت کلام الله مجید برادر گلمحمدی فرمانده حوزه بسیج کارگری ناحیه امام رضا(ع) ضمن خوش آمدگویی به حاضران به ارائه گزارش عملکرد حوزه پرداخت .سپس مهندس عبدالهی مسئول سازمان بسیج کارگری در خصوص هفته بسیج و نیز لزوم راه اندازی معاونت فرهنگ تولید در حوزه ها و پایگاه ها و  برگزاری جشنواره ششگانه توضیحات کاملی را ارائه کردند.مهندس رنگرز دبیر جشنواره ششگانه حلقه های صالحین استان البرز نیز که تجارب ارزشمندی از دوران